Grön energi


Inom området grön energi har Kvarnmyra genomfört installation av nyckelfärdig microproduktion i samarbete med ledande leverantörer.


Vi hjälper dig också med montering av elbilladdare. Vi monterade de flesta elbilladdare i Sundsvall kommuns publika nät och arbetar åt Sundsvall Energi med drift och underhåll av stationerna i bland annat Stöde, Kvissleby, City-P med flera.